Подземни Гаражи

Подземни гаражи Жилищен комплекс - Панорама Хил
ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН СВОБОДЕН ПРОДАДЕНО СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО

ПРОДАДЕН

ПРОДАДЕН

ПРОДАДЕН

ГАРАЖ 1

Площ на гаража:19,97м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 4

Площ на гаража:18,62м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 16

Площ на гаража:16.74м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 17

Площ на гаража:17.34м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 15

Площ на гаража:21.90м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 18

Площ на гаража:21.30м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 19

Площ на гаража:19.23м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 20

Площ на гаража:20,33м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 21

Площ на гаража:17,67м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 5

Площ на гаража:20,24м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 6

Площ на гаража:20,23м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 7

Площ на гаража:19,88м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 8

Площ на гаража:20,23м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 9

Площ на гаража:24,12м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 10

Площ на гаража:20,23м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 11

Площ на гаража:19,88м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 12

Площ на гаража:20,20м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 13

Площ на гаража:19,91м2

СВОБОДЕН

ГАРАЖ 14

Площ на гаража:27,81м2

ПРОДАДЕНО

СВОБОДНО

ПАРКОМЯСТО 1

СВОБОДНО

ПАРКОМЯСТО 2

СВОБОДНО

ПАРКОМЯСТО 3

СВОБОДНО

ПАРКОМЯСТО 4