Ситуация

Ситуация Жилищен комплекс - Панорама Хил
ПРОДАДЕНА СВОБОДНА СВОБОДНА ПРОДАДЕНА СВОБОДНА ПРОДАДЕНО БЛОК А БЛОК Б БЛОК В

ПРОДАДЕНА

СВОБОДНА

КЪЩА 1

СВОБОДНА

КЪЩА 2

ПРОДАДЕНА

КЪЩА 4

СВОБОДНА

КЪЩА 5

ПРОДАДЕНО

БЛОК А

БЛОК Б

БЛОК В